Służebność przesyłu

Służebność przesyłu

Strona główna / Służebność przesyłu

Instytucja służebności przesyłu funkcjonuje w polskim prawie od 2008 r. Służy zapewnieniu przedsiębiorcom przesyłowym odpłatnej możliwości korzystania z nieruchomości osób trzecich, na których znajdują się urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej lub inne urządzenia podobne, jak np. urządzenia infrastruktury teletechnicznej.

Aktualnie w sądach na terenie kraju prowadzonych jest co najmniej kilka tysięcy spraw o ustanowienie służebności przesyłu dla urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, ciepłociągów, czy gazociągów, zarówno z wniosku właścicieli nieruchomości, jak i przedsiębiorców przesyłowych.

W ramach Kancelarii świadczę kompleksową pomoc prawną i zapewniam reprezentację w postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych, w sprawach o:

 • ustanowienie służebności przesyłu,
 • zasiedzenie służebności przesyłu,
 • zasiedzenie służebności gruntowej odpowiadającej treścią służebności przesyłu,
 • zasiedzenie nieruchomości,
 • zniesienie służebności bądź zmianę jej treści,
 • zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • ochronę własności i usunięcie urządzeń przesyłowych z nieruchomości,
 • nakazanie przebudowy urządzeń przesyłowych na nieruchomości,
 • wpis do księgi wieczystej,
 • ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, zobowiązanie do udostępnienia nieruchomości, czy zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości w trybie art. 124-126 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • odszkodowania za wydanie dawnych decyzji zezwalających na wejście w teren nieruchomości,
 • wywłaszczenie,
 • stwierdzenie nieważności decyzji,
 • wznowienie postępowania zakończonego decyzją,
 • udostępnienie informacji publicznej.