Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii

Strona główna / Odnawialne źródła energii

Innowacyjność przedsiębiorców w tej branży jest niekwestionowana, a wykorzystywane technologie coraz bardziej zaawansowane.
Dlatego też kwestie dotyczące OZE są częstym obiektem zmian legislacyjnych. Sprawne poruszanie się w obszarze tych regulacji stało się koniecznością.

Oferuję pomoc prawną dla przedsiębiorców działających w sektorze odnawialnych źródeł energii oraz dla start-upów, które dopiero rozpoczynają bądź chciałyby rozpocząć przygodę z tą branżą. Doradzam przy zakładaniu i prowadzeniu bieżącej działalności start-upów.

Zapewniam wsparcie prawne m.in. w zakresie:

 • planowania, przygotowania i realizacji inwestycji,
 • opracowania opinii prawnych dotyczących wykładni i zastosowania przepisów branżowych,
 • działania na styku z operatorami systemu dystrybucyjnego oraz sprzedawcami energii,
 • negocjowania i opiniowania umów z kontrahentami,
 • pozyskiwania finansowania zewnętrznego,
 • pozyskiwania i umarzania świadectw pochodzenia,
 • udziału w aukcjach energii,
 • reprezentacji w postępowaniach przed Urzędem Regulacji Energetyki,
 • wpisów do rejestrów,
 • tworzenia i funkcjonowania klastrów energii,
 • restrukturyzacji podmiotów w branży.