Inwestycje infrastrukturalne

Inwestycje infrastrukturalne

Strona główna / Inwestycje infrastrukturalne

W tym obszarze ofertę mojej Kancelarii kieruję do wszystkich uczestników procesu budowlanego oraz wykonawców i podwykonawców, którzy biorą udział w procesie planowania, projektowania, przygotowania, realizacji i rozliczenia inwestycji w obiekty infrastruktury:

wodociągowej i kanalizacyjnej
teletechnicznej i telekomunikacyjnej
elektroenergetycznej
gazociągowej
ciepłociągowej
drogowej i mostowej
Wodnej i przeciwpowodziowej